1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Τελευταίες Ανακοινώσεις

    Χαιρετισμός- Πρόσκληση του Διευθυντή

 

                                                                                                                  

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

 

Στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας, λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από την περσινή Ακαδημαϊκή χρονιά, ένα πραγματικά καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του Μεταπτυχιακό με τίτλο « Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο» 

 

Καινοτόμο, διότι στις μεθόδους διδασκαλίας ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, χρησιμοποιώντας τον πλέον εξειδικευμένο εξοπλισμό και μοναδικό, διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο MSc σε Παγκόσμιο Επίπεδο επικεντρωμένο μεν στην Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, αλλά σε συνθήκες έλλειψης νερού (συνθήκες λειψυδρίας).

 

Εάν στα ανωτέρω αναφερόμενα, προστεθεί και το γεγονός ότι οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το γνωστικό τους αντικείμενο σε Real Conditions ασκούμενοι και στην Ελληνική Ύπαιθρο, αλλά και σε Ύπαιθρο άλλων ξηροθερμικών χωρών (π.χ. Ισπανία), κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών εν μέρει επιδοτούμενων, τότε γίνεται στο σύνολο της αντιληπτή η πληρότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δείτε Photo Gallery).

Ένα τέτοιου είδους MSc δεν θα μπορούσε παρά να είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Διεθνές Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό όλα τα μαθήματα του προσφέρονται εξολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα από διακεκριμένους ¨Έλληνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς καθηγητές Πανεπιστημίων.

Σε όσους από τους φοιτητές του παρουσιάζεται δυσκολία κατανόησης παρέχονται δωρεάν βοηθητικά μαθήματα Αγγλικής συναφούς  ορολογίας.

Επίσης σε όσους το επιθυμούν, παρέχονται δωρεάν μαθήματα Γαλλικής γλώσσας για αρχαρίους επί ένα εξάμηνο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στην μεθοδολογία της έρευνας και στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον τρίτο κύκλο (Ph.D) της Γαλλικής/Γαλλόφωνης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τα Σύμφωνα Συνεργασίας (Memoranda of Understanding) που έχει υπογράψει το ΤΕΙ Καβάλας με Ιδρύματα και Οργανισμούς της Ευρώπης, U.S.A., Ασίας και Αφρικής σε θέματα Διαχείρισης Υδάτων, δίνουν την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν, να αναζητήσουν με την βοήθεια της Δ/νσης του MSc την δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, μετά το πέρας των σπουδών, στα Ιδρύματα αυτά.

Επιπρόσθετα η Διεύθυνση του μεταπτυχιακού προσφέρει κάθε χρόνο μια υποτροφία στις U.S.A. σε θέματα σχετικά με το MSc στον πρώτο σε επιδόσεις φοιτητή του μεταπτυχιακού, αρχής γενόμενης απο την ακαδημαική χρονιά 2013-14.

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

 

Έχοντας διαβάσει το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, πιστεύουμε ότι έχει γίνει αντιληπτό  και το περιβάλλον σπουδών και οι ευκαιρίες που σας δίνονται μέσα από το Μεταπτυχιακό αυτό.

Εμείς περιμένουμε την αίτηση σας, ευχόμενοι να μπορέσουμε να σας εντάξουμε στην διαρκώς αυξανόμενη οικογένεια μας. Για να υποβάλλετε αίτηση σε μορφή pdf πατήστε εδώ, ενώ για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ

 

 Με εκτίμηση,

Καθ. Δ. Εμμανουλούδης

Δ/ντης MSc

 


 

Το MSc σε συντομία

MSc in Water Resources of the Mediterranean - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο

 

Το ΤΕΙ Καβάλας και το τμήμα Δασοπονίας υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MSc in Water Resources of the Mediterranean-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο»  (Φ.Ε.Κ.876/20-03-2012).

Το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στις Μεσογειακές κλιματικές συνθήκες. Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέματα όπως, Διατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός ¨Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νομοθεσία, Δυνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ημιαστικών περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας, κλπ.

 

Σε ποιόν απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Tο ΠΜΣ του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστημών, Μηχανικών, Οικονομολόγων και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Σπουδών «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο- MSc in Water Resources of the Mediterranean» ;  

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι το νερό είναι ο πλέον σημαντικός φυσικός πόρος στον κόσμο. Κατά αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πρόκειται να έχουν μεγάλες ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μετά την αποφοίτηση τους. Πολυάριθμοι τοπικοί και Διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σχετιζόμενες με θέματα διαχείρισης νερού, είναι αναμφισβήτητο ότι θα δείξουν ενδιαφέρον πρόσληψης των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι άλλοι απόφοιτοι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, μεγάλη αναμένεται να είναι η ζήτηση των αποφοίτων του Προγράμματος αυτού από εταιρίες και οργανισμούς όλων των μεσογειακών χωρών Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και ιδιαίτερα από χώρες της Μ. Ανατολής.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει για τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού ειδική μέριμνα και βοήθεια εξεύρεσης εργασίας σε Ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, μέσου ειδικού γραφείου, το οποίο θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.      

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

 

 

Ά Εξάμηνο

1. Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων και Συγγραφή Διατριβής

(Developing Research Projects and Thesis Writing)

2. Διαχείριση Λεκανών Απορροής σε Μεσογειακές συνθήκες

(Adaptive Watershed Management in the Mediterranean)

3. Οικο-υδρολογία σε Ημιξηρες Περιοχές                            

(Ecohydrology in Semi-arid Regions)

4. Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

(European and International Water Law and Policy)

5. Το μέλλον της Διαχείρισης των Υδάτων, Πράσινες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αφαλάτωσης

(The Future of Water Management; Green Technologies and Desalination Techniques)  

6. Προστατευόμενες Περιοχές και Λειψυδρία                            

(Protected Areas and Water Scarcity)

 

΄Β Εξάμηνο

1. Κύκλοι Πλημμύρας-Ξηρασίας, Επιπτώσεις στη Διαχείριση

(Flood and Drought Cycles, Implications on Management)

2. Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Υγείας του Ανθρώπου            

(Water Scarcity and Quality Impacts on Human Health)

3. Υδρολογικά Μοντέλα και Γεωπληροφορική για τη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής

(Hydrologic Models and Geo-informatics for Watershed Management)

4. Οικονομικά των Υδάτων και Αειφορία

(Water Economics and Sustainability)

5. Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στους Υδάτινους Πόρους στο Παρόν και στο Μέλλον

(Implication of Climate Change on Water Resources, Today and in the Future)

6. Επιπτώσεις της Αστικης Εξάπλωσης στους Υδάτινους Πόρους

(Urban Spawl Implications on Water Resources)

 


Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά.
Πληροφορίες: Τηλ: 25210-60 402, 2510-462 308
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Δ/νση internet: www.medwatermsc.gr

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δ. Εμμανουλούδης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τ.Ε.Ι. Καβάλας © 2012

WebMaster Ioannou Konstantinos