23 Ιουλίου, Τρίτη, 2024

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ"

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9/2015

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:30

Επιπτώσεις της Αστικής Εξάπλωσης  στους Υδάτινους Πόρους –

Urban Sprawl Implications on Water Resources

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στους Υδάτινους Πόρους στο Παρόν και στο Μέλλον –

 Implication of Climate Change on Water Resources, Today and
in the Future

Το Μέλλον της Διαχείρισης των Υδάτων, Πράσινες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αφαλάτωσης –

The Future of Water Management; Green Technologies and Desalination Techniques

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9/2015

9:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

Υδρολογικά Μοντέλα και Γεωπληροφορική για τη Διαχείριση των Λεκανών Απορροής – Hydrolic Models and Geo−informatics for
Watershed Management

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και
Πολιτική των Υδάτων –

European and International Water Law and Policy

Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Υγείας του Ανθρώπου –

Water Scarcity and Quality Impacts on Human Health

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10/2015

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:30

Προστατευόμενες Περιοχές και
Λειψυδρία –

Protected Areas and Water Scarcity

ΟικουδρολογίασεΗμίξηρεςΠεριοχές – Ecohydrology in Semi−arid Regions

Κύκλοι Πλημμύρας – Ξηρασίας, Επιπτώσεις στη Διαχείριση –

Flood and Drought Cycles, Implications on Management

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2015

9:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων και
Συγγραφή Διατριβής –

Developing
Research Projects and Thesis Writing

Οικονομικά των Υδάτων και Αειφορία  – Water Economics and Sustainability

Διαχείριση Λεκανών Απορροής σε Μεσογειακές συνθήκες –

Adaptive Watershed Management in the Mediterranean