23 Ιουλίου, Τρίτη, 2024

Ανακοίνωση για το μάθημα Adapted Watershed Management

Ανακοίνωση για το μάθημα Adapted Watershed Management

 

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους στο μάθημα «Adapted Watershed Management» του καθηγητή κου Δημητρίου Εμμανουλούδη, μπορούν να υποβάλλουν εργασία σχετική με το γνωστικό  αντικείμενο  του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το μέγεθος της εργασίας θα πρέπει να είναι από 8 έως 15 σελίδες.