26 Μαΐου, Κυριακή, 2024

Διδάσκοντες

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 Professor Nick Katopodes

Dept of Civil and Environmental Engineering

University of Michigan

 

 

 Θοδωρής Κολυδάς

Διευθυντής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 

 

 

 Professor José Luis García Rodríguez

Escuela Inginieria de Montes

Universidad Politecnica de Madrid 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καζιόλας

Διευθυντής του Προγράμματος

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

 Καθηγητής Δημήτριος Εμμανουλούδης

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

 

 Καθηγήτρια Ελένη Αποστολίδου

Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

  Καθηγητής Εφαρμογών Γεώργιος Ζαΐμης

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

   Καθηγήτρια Βασιλική Καζάνα

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Καλαμπούκα

Τμήμα Λογιστικής 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

  Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

  Καθηγήτρια Σοφία Μητκίδου 

Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

 Καθηγητής Θωμάς Σπανός

Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Δημητριάδης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης